Aplikace

Čištění odpadních vod

Nabízená řada koagulantů a flokulantů pokrývá nejširší škálu možných aplikací v procesu čištění odpadních vod, od použití v rámci předčištění, snížení látkového zatížení biologického stupně, podpory sedimentace, zahuštění a odvodnění kalu. V rámci nabídky produktů je prováděn i výběr vhodných prostředků pro danou aplikaci a následná technická podpora.

 

Úprava vody na vodu pitnou

Nabízíme koagulanty a flokulanty, které vyhovují požadavkům na látky, přicházející do styku s potravinami. U těchto látek máme i atesty, potvrzující možnost jejich použití v provozu úpraven vod.

 
Potlačení pěny

V nabídce je celá řada prostředků, potlačující projevy pěnění v nejrůznějších případech (fugát z odstředivek, anaerobní stabilizace kalu, odtok z ČOV, apod.). Odpěňovače mají rozdílný základ, od silikonového, přes disperze, vodou ředitelné až po čistě organické látky. Podle dané aplikace lze volit vhodný typ.

 

Potlačení tvorby inkrustů

V důsledku změn v technologiích, dávkování chemikálií, apod. dochází stále častěji k tvorbě anorganických nárostů v tělesech odstředivek, zarůstání potrubí, a dalším mechanickým problémům. Nabízíme různé typy prostředků, které tvorbě těchto inkrustů zamezují.

 

Těžba nerostných surovin, včetně ropy a plynu

Kromě klasických koagulantů a flokulantů, sloužících k separaci pevných a koloidních látek z tekutého prostředí, nabízíme i prostředky, upravující viskozitu, čerpatelnost a další rheologické vlastnosti suspenzí, dispergátory, a jiné prostředky.

 
Papírenský průmysl

Nabízíme celou řadu rozpustných polymerů, pomáhajících s problémy v mokrých procesech výroby papíru (uvolnění vody, retence, čiření a recyklace vod, zpracování odpadních vod, fixace barvy, a další). Nadále jsou vyvíjeny nové produkty, které splňují specifické požadavky tohoto významného odvětví průmyslu, a současně napomáhají chránit životní prostředí.

 
Textilní průmysl

Pro textilní průmysl nabízíme prostředky zaměřené zejména na finální úpravu výrobku, zpracování a fixaci barev, recyklaci vod a zpracování odpadních vod.

 
Zemědělské aplikace

Nabízíme řadu superabsorbentů na bázi polyakrylamidu, které lze využít např. při zalesňování, pěstování sazenic, tvorbu krajiny. Tyto produkty zvyšují kapacitu zádrže vody po dobu několika let, snižují potřebu závlah a ztrátu živin, způsobenou jejich vyplachováním. Další řada výrobků slouží k úpravě fyzikálních vlastností půdy, kdy voda i vzduch lépe proniká do půdy, a snižuje se splavování a eroze půdy.

 
Péče o pleť a vlasy

Máme v nabídce speciální produkty pro použití v kosmetickém průmyslu.

 
Potlačení zápachu
 

Mikrobiologické a enzymatické prostředky

© Softart, s.r.o. 2011
Tovární 1362, 35605 Sokolov, Czech Republic . Telefon: +420-352-350711 . Fax: +420-352-623178